Genom läsning bygger vi Finland. Ett läsande och bildat land klarar sig bra också i framtiden.

Bok-Finland 2017 är ett sätt för den finländska bokbranschen att arbeta tillsammans för det hundraåriga Finlands bästa. Under hela jubileumsåret ordnas evenemang och temaveckor med särskilt fokus på facklitteraturen.

Välkommen med i arbetet för att bygga upp Bok-Finland – låt dig bli boktagen!


Delta i Bok-Finland 2017